Stage Bescherming van machines

Bescherming van trucks

Om de beschikbaarheid van uw trucks veilig te stellen, moeten ze niet alleen regelmatig worden onderhouden. Ook het vermijden van ongevallen is een belangrijk aspect. Onze hulpsystemen en diensten helpen u het veiligheidsniveau in uw magazijn te verhogen.

Content Gezondheid 3

Schoksensor

Ter preventie van schade

De Jungheinrich-schoksensor bepaalt de reactie van de truck bij schokken en ongevallen en voorkomt verdere schade door de verzamelde gegevens te analyseren. De sensormodule reageert op schokken in de truck en activeert een akoestische of visuele waarschuwing. De truck wordt automatisch tot stilstand gebracht en kan door middel van transpondersleutels of de bedieningseenheid opnieuw gedeblokkeerd worden. De schoksensor kan ook eenvoudig en voordelig achteraf geïntegreerd  worden in onze Jungheinrich-trucks.

Voordelen:

  • Ongevalpreventie en meer veiligheid in uw magazijn
  • Vermindering van impactschade aan de truck
  • Eenvoudig en voordelig integreerbaar achteraf


StartSafe! 

Gebruikt u nog papieren checklists om voor de aanvang van een ploegendienst een visuele en werkingscontrole op uw trucks uit te voeren? Vervang die onoverzichtelijke administratieve puinhoop door onze webportal StartSafe. Zo wint u tijd en bespaart op administratief werk!

Veilig en snel aan de dag beginnen

Snelle en intuïtieve uitvoering van een check

Smartphone of tablet - de visuele en werkingscontrole kan met praktisch ieder web-enabled eindtoestel worden uitgevoerd. Na de controle ontvangt de bestuurder meteen feedback over de inzetbaarheid van de truck of over eventuele veiligheidskritieke gebreken. Wanneer een defect wordt gedetecteerd, kan de bestuurder de verantwoordelijke onder de vorm van een commentaar gedetailleerde informatie verstrekken.

Alle rapporten in één oogopslag

De controlerapporten worden opgeslagen en gearchiveerd op het webportal, zodat ze niet verloren kunnen gaan en in een mum van tijd opnieuw online kunnen worden opgeroepen. Bekijk meteen de resultaten van de controlerapporten en tref maatregelen om veiligheidsrisico’s te vermijden en tijdig reparaties uit te voeren, voor het te duur wordt. Door de getroffen maatregelen te documenteren op het webportal bewaart u steeds het overzicht.

Wanneer u uw controlerapporten toch op papier nodig heeft, kunnen ze snel en eenvoudig worden geëxporteerd.

Voordelen

  • Verlaging van de administratiekosten
  • Transparantie van de toestand van uw vloot
  • Verhoging van de veiligheid in uw magazijn
  • Fabrikantonafhankelijk voor alle trucks bruikbaar
  • Goedkope oplossing - geen ombouwingen aan de truck noodzakelijk