Stage Inrijstelling
  • Compacte opslag met systeem
  • Hoge benuttingsgraad van de ruimte
  • Makkelijk uit te bouwen
  • Bijzonder geschikt voor seizoensmagazijn
  • Geschikt voor grote goederenvolumes van eenzelfde artikel

Inrij-/ doorrijrek

Bij het systeem met inrij- en doorrijrekken worden meerdere opslageenheden achter elkaar in de rekdiepte op twee doorlopende rails gestapeld.Bij het in-/uitslaan moet een cyclus per rekveld van boven naar beneden (of omgekeerd) gerespecteerd worden.De interne transportmiddelen kunnen in de rekvelden rijden.Bij het inrijreksysteem kan het rek slechts aan één zijde worden bediend (LIFO-principe).Dit in tegenstelling tot het doorrijreksysteem waarbij aan de ene zijde wordt ingeslagen en tegelijk aan de andere zijde uitgeslagen (het FIFO-principe). Daarom ligt de overslagcapaciteit bij doorrijrekken hoger dan bij de inrijrekken.

Features

Heeft u vragen?