Contactformulier
Nieuwsbrief
Vacatures
Stage Persbericht 1000ste ETV216i
PERSBERICHT - 16/12/2020

Jungheinrich richt zich met zijn Strategie 2025+ op winstgevende groei.

Jungheinrich zal zich de komende jaren richten op het verhogen van de rendabiliteit, efficiëntie en duurzaamheid. Dat deelde het bedrijf in Hamburg mee op de voorstelling van zijn nieuwe strategie 2025+.

Jungheinrich heeft zijn strategische groeidoelstelling voor 2020 al een jaar eerder bereikt dan gepland en wil zijn nieuwe strategie gebruiken om in de komende jaren nog meer waarde te creëren voor zijn stakeholders - klanten, medewerkers, aandeelhouders, handelspartners en de maatschappij.

Wat betreft technologie legt Jungheinrich de klemtoon op de innovatiethema’s automatisering, digitalisering en toekomstgerichte energiesystemen. In het kader van de reeds gestarte digitale transformatie van het bedrijf wordt de implementatie van meer klantgerichte en efficiëntere processen bespoedigd. Daarbij legt het concern bijzondere focus op de uitbreiding van zijn aanwezigheid op de Europese, Chinese en Noord-Amerikaanse markten. Het fundament voor alle activiteiten wordt daarbij gevormd door een holistisch begrip van duurzaamheid, dat zowel rekening houdt met economische als met ecologische en sociale aspecten.

De concernstrategie 2025+ bestaat uit twaalf deelstrategieën, die op hun beurt worden geïmplementeerd binnen het bedrijf in ongeveer 100 concrete initiatieven. Bij de realisatie ervan worden alle divisies van de groep met duidelijk omschreven rollen en bevoegdheden betrokken. De strategie moet ook na het jaar 2025 op dynamische wijze worden voortgezet.

“Wij willen op lange termijn de eerste keuze van onze klanten zijn en hen een meerwaarde bieden in de vorm van toekomstgerichte oplossingen en technologieën. Tegelijkertijd willen wij als concern bijdragen aan de economische, ecologische en sociale ontwikkelingen en zo op duurzame wijze waarde creëren voor al onze stakeholders. Om dat te verwezenlijken maken wij Jungheinrich winstgevender, efficiënter en duurzamer", aldus Dr. Lars Brzoska, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Jungheinrich AG. “Met onze Strategie 2025+ hebben wij onze batterijen in alle opzichten volledig geladen, ideeën en krachten gebundeld en de juiste koers uitgezet voor een 'gele toekomst‘ in de intralogistiek.”

Op basis van zijn Strategie 2025+ streeft Jungheinrich voor het boekjaar 2025 naar een omzet van meer dan 5 miljard euro. Voor gerichte overnames en strategische partnerships heeft Jungheinrich dan ook een mooi bedrag opzij gezet. De organische omzet moet meer dan 4,6 miljard euro bedragen, gebaseerd op een jaarlijkse groei van minstens 5%. De EBIT-ROS moet worden verbeterd tot meer dan 8% en de EBT-ROS tot meer dan 7,5%. Tegen 2025 moet de EBT per werknemer meer dan 17.500 euro bedragen. Het doel bestaat erin de cashflow uit de lopende bedrijfsactiviteit (operating cash flow) te verhogen tot 8 à 10%. Het aandeel van de buiten-Europese omzet moet worden verhoogd tot meer dan 20%.

Dr. Volker Hues, Chief Financial Officer: “Met onze Strategie 2025+ leggen wij de basis voor het succes van ons concern op lange termijn. Jungheinrich beschikt vandaag al over een zeer solide balans en een hoge liquiditeitsreserve. Met onze focus op rendement van investeringen en operating cash flow stellen we onze financiële armslag veilig. Dit stelt ons in staat de nodige strategische maatregelen te treffen en de financiële onafhankelijkheid van het concern te allen tijde te vrijwaren, zelfs in economisch moeilijke tijden. Tegelijkertijd handhaven we ons beleid van een doorlopende dividendenuitkering.”

Meer informatie over Strategie 2025+

In zijn Strategie 2025+ verankert Jungheinrich de automatisering van de intralogistiek als een centraal toekomst- en groeidomein voor het concern. Jungheinrich verwacht dat de markt jaarlijks met 7 tot 10% zal groeien. Tegen die achtergrond werkt het bedrijf aan de uitbreiding van zijn automatiseringsportfolio, in het bijzonder op het vlak van transportsystemen zonder bestuurder, geautomatiseerde magazijnen, software en robotica. Het is de bedoeling om nieuwe markten te ontsluiten en een nog betere marktpositie te verwerven, met name op het gebied van e-commerce. Om de eigen marktpositie te versterken, zal de onderneming de samenwerking met partners uit verschillende branches verder intensiveren en gerichte overnames doen. Tegelijkertijd intensiveert het concern zijn activiteiten op het vlak van digitalisering en stimuleert het concern de ontwikkeling van nieuwe product- en businessmodellen op dit gebied. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de systematische verdere ontwikkeling van het ‘digitale magazijn’, onder meer met behulp van artificiële intelligentie en big data.

“De intralogistiek neemt het voortouw in de automatisering en digitalisering en ligt aan de basis van de ingrijpende veranderingen die de industrie, het transport en de handel momenteel doormaken. Jungheinrich is al lang een drijvende kracht achter de innovatie op dit gebied. Vanuit deze positie zullen wij het groeipotentieel in dit segment consequent benutten”, aldus Brzoska. Jungheinrich breidt zijn aanbod aan digitale producten op het vlak van magazijn-, vloot- en batterijmanagementsystemen uit en is van plan zijn portfolio van veiligheids- en hulpsystemen verder uit te breiden.

Vandaag de dag is Jungheinrich al de nummer 1 inzake energie-efficiëntie in magazijnen en heeft het bedrijf binnen de industrie een leidende positie in de ontwikkeling van innovatieve energiesystemen. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 1.000.000 elektrische trucks van Jungheinrich in gebruik. Geen enkel ander bedrijf in de intralogistiek vertrouwt zo consequent op de lithium-ion batterij. Jungheinrich wil zijn voorsprong in deze technologie verder uitbouwen. Het doel van het bedrijf bestaat erin om tegen 2025 het aandeel verkochte trucks met lithium-ion batterij te verhogen tot meer dan 70%. Daarom worden de komende jaren nog meer truckmodellen met volledig geïntegreerde lithium-ion batterij op de markt gebracht.

Een groot groeipotentieel is volgens Jungheinrich ook weggelegd voor de divisie Powertrain Solutions. Hier stelt het bedrijf zijn expertise inzake energiesystemen ook ter beschikking aan andere fabrikanten, onder meer in de (land)bouwmachine-industrie, om de elektromobiliteit ook buiten de branche te bevorderen. Daarover zegt Brzoska: “Gedreven door onze decennialange ervaring als provider van elektrische trucks brengen we de toekomst in beweging, ook buiten de intralogistiek. Met onze knowhow inzake de efficiënte en milieuvriendelijke lithium-ion technologie doen niet alleen onze klanten voordeel maar ook het milieu.”

Om zijn internationale aanwezigheid uit te breiden, zal Jungheinrich zich in de toekomst vooral richten op zijn activiteiten in de Europese, Chinese en Noord-Amerikaanse markten. Die zijn samen goed voor ongeveer 80% van de wereldmarkt in de intralogistiek. Bovendien is het bedrijf van plan het aandeel van zijn omzet buiten Europa tot meer dan 20% te verhogen. Voor gerichte overnames en strategische partnerships heeft Jungheinrich in zijn Strategie 2025+ een mooi bedrag voorzien. “Strategische partnerships en overnames zullen in de toekomst een belangrijke hefboom zijn om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Daarom plannen we een aanzienlijk investeringsvolume en concentreren we ons hoofdzakelijk op groeimarkten”, legt Dr. Lars Brzoska uit.

Met zijn Strategie 2025+ versnelt Jungheinrich ook zijn eigen digitale transformatie. Het doel bestaat erin de efficiëntie binnen het concern consequent te verhogen. Alle processen en structuren van het bedrijf worden in deze context herzien en geoptimaliseerd om zo de rendabiliteit en effectiviteit van Jungheinrich te vergroten. Daartoe wordt nog meer vaart gezet achter de lopende projecten DEEP (Digital End-to-End Processes) en N-Ex-T (Network-Excellence-Technics). “Efficiënte processen helpen middelen te besparen en tegelijkertijd de concurrentiekracht te vergroten. Door de juiste dingen beter te doen, kunnen we onze rentabiliteit op de lange termijn verhogen”, zegt Brzoska.

In het kader van zijn Strategie 2025+ heeft Jungheinrich een holistische kijk op duurzaamheid in zijn economische, ecologische en sociale dimensies. Brzoska licht het als volgt toe: “Verantwoord ondernemen betekent voor Jungheinrich als familiebedrijf dat de sociale en ecologische aspecten gecombineerd worden met winstgevende groei. En door die vanzelfsprekendheid laten wij ons leiden om de toekomst van onze industrie vorm te geven.”

Binnen de machinebouwsector behoort Jungheinrich nu al tot de 2% meest duurzame ondernemingen. Met de Strategie 2025+ wordt het thema duurzaamheid nu nog steviger binnen het bedrijf verankerd en van ambitieuze doelstellingen voorzien. Jungheinrich heeft zich in dit kader ook aangesloten bij het initiatief ‘50 Sustainability & Climate Leaders’ om samen met andere internationale concerns de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan. Als onderdeel hiervan heeft Jungheinrich zich als doel gesteld om CO2-neutraal te worden. Door de invoering van een systematisch duurzaamheidsmanagement in de volledige toeleveringsketen definieert het concern duidelijke verantwoordelijkheden en creëert het transparantie voor meer duurzaamheid. Bovendien wil Jungheinrich zich de komende jaren positioneren als aantrekkelijke werkgever. Het percentage vrouwelijke managers moet daarbij verder worden verhoogd.

NAAR OVERZICHT PERSBERICHTEN