Contactformulier
Nieuwsbrief
Vacatures
Stage Groene stroom
PERSBERICHT - 04/03/2021

Jungheinrich zet in op groene stroom

Met onmiddellijke ingang zullen alle Jungheinrich vestigingen in Duitsland, waaronder ook de zes Duitse productievestigingen van het bedrijf, uitsluitend met groene stroom werken. De omschakeling van de buitenlandse vestigingen en fabrieken op groene stroom zal volgen.

Tegelijkertijd is Jungheinrich begonnen met het opwekken van eigen zonne-energie en rust het zijn vestigingen stap voor stap uit met zonnepanelen. Alleen al in Duitsland vermindert het concern door de omschakeling op hernieuwbare energie zijn jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met ongeveer 15.500 ton CO2. Op die manier zet het concern een volgende stap naar klimaatneutraliteit.

In de concernstrategie die verleden jaar in november is voorgesteld, plaatste Jungheinrich het thema duurzaamheid in het middelpunt van zijn bedrijfsactiviteiten en formuleerde het bedrijf een aantal ambitieuze doelen op dat vlak. Het bereiken van klimaatneutraliteit is één van deze doelen. Met de volledige omschakeling naar de aankoop van groene stroom voor al zijn vestigingen in Duitsland zet het concern een grote stap in deze richting. “Klimaatverandering is één van de meest urgente problemen van onze tijd en Jungheinrich heeft zich tot doel gesteld om een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen om te voorzien in onze elektriciteitsbehoefte levert een belangrijke bijdrage aan meer duurzaamheid“, aldus de Voorzitter van de Raad van Bestuur Dr. Lars Brzoska.

De volgende stap is de omschakeling op groene energie van de buitenlandse Jungheinrich vestigingen. Tegelijkertijd is het concern begonnen zijn vestigingen uit te rusten met zonnepanelen, om in de toekomst ook eigen groene stroom op te wekken. Sinds midden februari heeft Jungheinrich de eerste installatie in gebruik op het dak van de fabriek in het Beierse Moosburg. Het hoofdkantoor van het concern in Hamburg-Wandsbek zal in de loop van dit jaar met zonnepanelen worden uitgerust. Projecten op vele andere locaties bevinden zich momenteel nog in de ontwerpfase en zullen volgen.

In het boekjaar 2019 verbruikten de productievestigingen en dochterondernemingen in Duitsland samen ongeveer 45.600.000 kilowattuur stroom. Door het gebruik van elektriciteit uit fossiele brandstoffen – zoals bruin- en steenkool of aardgas – volledig te vermijden, reduceert de onderneming nu zijn uitstoot door elektriciteitsverbruik in Duitsland tot nul. In vergelijking met de conventionele energiemix vermindert Jungheinrich zo zijn jaarlijkse CO2-uitstoot met ongeveer 15.500 ton. Er zou een compensatiegebied met een oppervlakte van meer dan 1.800 voetbalvelden gemengd bos nodig zijn om deze hoeveelheid uitgestoten CO2 binnen een jaar weer aan de atmosfeer te onttrekken. Ongeveer 69% van de wereldwijde CO2-uitstoot van Jungheinrich als gevolg van elektriciteitsverbruik was tot nu toe afkomstig uit Duitsland. Door de nationale omschakeling op hernieuwbare energiebronnen verkleint het concern zijn wereldwijde ecologische voetafdruk aanzienlijk.

De omschakeling van de productie op groene stroom heeft ook een positief effect op de ecobalans van de door Jungheinrich geproduceerde trucks. Ongeveer 11% van de energie die een elektrische Jungheinrich truck in de loop van zijn levenscyclus verbruikt, is afkomstig van de productie. “Voor ons begint de verantwoordelijkheid voor producten niet alleen in de fabriek, maar al vele stappen eerder. In het kader van onze Strategie 2025+ intensiveren wij onze activiteiten om de toeleveringsketen van Jungheinrich duurzamer te maken en daar hoort ook de inkoop van energie bij. Zo kunnen wij duurzame waarde creëren voor onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders, onze zakenpartners en de maatschappij in het algemeen“, zegt Dr. Brzoska.

In december 2020 sloot Jungheinrich zich aan bij de internationale campagne “50 Sustainability & Climate Leaders“, een initiatief van internationale concerns uit verschillende sectoren die een voortrekkersrol spelen bij de bescherming van het klimaat en de verwezenlijking van de 17 VN doelen voor duurzame ontwikkeling. 

NAAR OVERZICHT PERSBERICHTEN